Skip to content
pamica-investors

Våra ägare

Pamica har drygt 300 ägare som tillkommit vartefter sedan starten 2016. Ägarna består av personer som är engagerade i företagsutveckling och utgörs till stor del av entreprenörer som efter att ha sålt sina verksamheter investerat i pamica och engagerar sig aktivt i våra bolags styrelser eller som rådgivare. Vi verkar aktivt för att dra nytta av all den kunskap våra ägare besitter, håller kvartalsvisa möten med alla våra investerare i samband med våra kvartalsrapporter och arrangerar varje år en investerarträff i Halmstad, där våra dotterbolags VD:ar och ordföranden deltar och presenterar sina verksamheter.

Johan Hahnel

Media och IR-kontakt

Investor & Corporate Relations
Johan Hähnel
Telefon: 070 605 63 34