Skip to content

delta-of-sweden big

Vi söker efter bolag med entreprenöriella ledningar som skapat ett kundunikt erbjudande, har en nära kundrelation och en stark marknadsposition. I många fall har verksamheter vi förvärvar internationaliseringspotential och unik teknologi/patent.

Vi föredrar skalbara och hållbara affärsmodeller i stabila branscher med hög kassaflödesgenerering och med en årsomsättning som överstiger 50 miljoner kronor och en lönsamhet som överstiger en EBITA-marginal om 10 %.

En förutsättning för att vi ska utvärdera företag är att vi har kompetens och erfarenhet i vårt team och nätverk som kan utvärdera och stödja en framtida utvecklingsresa.