Skip to content

Vi förvärvar små och medelstora nischade bolag som säljer tekniklösningar, tjänster och har egna produkter och varumärken. Gemensamt för alla våra bolag är att de har nära kundrelationer, god lönsamhet och försäljning av produkter inom områden där en ledande position kan uppnås. Ofta blir bolagen en del av Pamica i samband med att familjeföretag eller ensamföretagare söker en partner som kan bidra till nästa steg i utvecklingen av deras bolag.

En förutsättning vid förvärv är att bolagen byggt upp djupa och långvariga relationer med kunder och leverantörer, har en skicklig ledning, präglas av en genuin entreprenörsanda, besitter djup kompetens inom sin bransch och att vi delar grundläggande värderingar.

Tillsammans gör vi bolagen uthålligt framgångsrika, med stor frihet för respektive bolagsledning och deras styrelse och med hjälp av Pamicas 12-stegsmodell för att skapa uthållig tillväxt och lönsamhet – det vi kallar Fina Bolag. Som stöd i arbetet drar våra bolag nytta av vårt unika industriella nätverk av över 300 ägare och entreprenörer med lokal förankring och erfarenhet från att bygga företag – i Sverige och internationellt.

Utöver förmåga att växa lönsamt på egna meriter gynnas vissa av våra bolag även av att konsolidera sin bransch eller genomföra strategiska förvärv. Pamicas bolag har sedan 2016 genomfört över 50 tilläggsförvärv.