Skip to content
Jan Olof Svensson
CEO

Jan-Olof Svensson

Telefon: 073 373 00 80
Jan Olof Svensson
CEO

Jan-Olof Svensson

Telefon: 073 373 00 80

Jan-Olof Svensson – Josa, född 1960

Anställd sedan: 2016

Professionell erfarenhet: Josa grundade Pamica 2016 tillsammans med Bengt Jönsson. Från 2003 fram till Pamicas grundade var han founding partner på IMAP Sweden där han framgångsrikt arbetade som transaktionsrådgivare. Josa har erfarenhet som revisor, CFO och affärsutveckling inom olika organisationer och branscher.

Utbildning: Ekonomistudier på Lunds Universitet 1984-1986 med inriktning redovisning och finansiering.

Andra väsentliga uppdrag: N/A

Anders Maiqvist
CFO

Anders Maiqvist

Telefon: 073 937 24 36
Anders Maiqvist
CFO

Anders Maiqvist

Telefon: 073 937 24 36

Professionell erfarenhet: Anders Maiqvist var CFO inom Thunderful Group tills 2022 och därefter tf VD fram till augusti 2023. Han har tidigare varit ekonomichef i Peoples Choice och vice verkställande direktör samt ekonomichef i Prognosia.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Chalmers tekniska högskola.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Benolly AB och Maiassets AB.

Född: 1983

Anställd sedan: 2023

Johan Åberg
Investment Manager

Johan Åberg

Telefon: 070 609 99 73
Johan Åberg
Investment Manager

Johan Åberg

Telefon: 070 609 99 73

Johan Åberg, född 1961

Anställd sedan: 2023

Professionell erfarenhet: Johan har under många år varit aktiv inom detaljhandeln såsom VD och koncernchef både i börsnoterade och privata bolag. Under perioden 2011-2015, Koncernchef för KappAhl AB. Dessförinnan 2009–2011 var Johan VD på Jula Group AB. 2003-2009 VD Bauhaus & Co KB. Började arbeta 2016 för BC Partners i PE miljö fram till 2018 då Johan blev VD för Pamica bolaget Beans in Cup där han i juni 2023 gick in som Investment manager för Pamica Group AB. Johan har även en genuin erfarenhet från många externa styrelseuppdrag både börsnoterade, stiftelse och onoterade bolag ex. NetOnNet, Paynova (Sileon), Nille AS och IHM Business School.

Utbildning: IHM Business School, project management Irvine University, English & economics. Nasdaq Stockholm Education: Board & Directors, Ahrens Rapid Growt: Board Certificate.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande: DPJ Workspace & Eco3. Styrelseledamot: AJ Produkter.

Erik Gumabon
Investment manager

Erik Gumabon

Telefon: 072 220 80 43
Erik Gumabon
Investment manager

Erik Gumabon

Telefon: 072 220 80 43

Erik Gumabon, född 1968

Anställd sedan: 2023

Professionell erfarenhet: Erik har under många år varit aktiv inom internationell detaljhandel som VD och i andra ledande positioner. Han var VD för Food for Progress AB 2021-2022, Senior management konsult på Core of Development 2017-2021, VD för Almondy AB 2016-2017, Global Business Leader IKEA 2012-2016, VD för Hemtex 2009-2011 och VD för Milko 2008-2009. Han grundade även Hilton Food Group Sweden, där han var VD 2004-2008.

Utbildning: Ekonomi och marknadsföring från Lunds Universitet, IHM Business School, Göteborg samt IFL Execetutive Education, Handelshögskolan.

Andra väsentliga uppdrag: N/A

 

 

Mats-Ulvtorp
Investment Manager

Mats Ulvtorp

Telefon: 070 358 91 63
Mats-Ulvtorp
Investment Manager

Mats Ulvtorp

Telefon: 070 358 91 63

Professionell erfarenhet: Mats har under många år varit aktiv inom bygg- & installationsbranschen, både nationellt och internationellt, såsom VD och i andra ledande positioner. Sedan 2009 arbetade Mats för den franska elgrossistkoncernen Rexel där han ansvarat för sales & operations i Sverige, Australien och England.

Utbildning: Ekonomi och marknadsföring från Halmstad Högskola samt IMD Business School, Lausanne.

Andra väsentliga uppdrag: N/A

Född: 1963

Anställd sedan: 2023