Skip to content

Vision

Vara den ägare som varje entreprenör önskar arbeta med

Mission

Pamicas mission är att bygga hållbara och lönsamma företag tillsammans med kunniga och engagerade människor. Ur ett samhällsperspektiv är ansvarsfull företagsutveckling avgörande för att skapa miljöer och produkter som tryggar människors liv.