Skip to content

pamica-after-acquisition-illustration

I samband med förvärv definieras en målbild och affärsplan samt en handlingsplan för att nå målen. Det är helt centralt att vi även utvecklar och bibehåller engagemang och entreprenörsanda i bolaget. Avgörande är att vi förstärker det entreprenören vill bygga upp med att tillföra perspektiv, kompetens, kapital, aktivt ägande och ett brett nätverk.

Efter förvärvet startar vår onboarding där en utsedd person hjälper bolagen att integreras i Pamica inom områden som redovisning, policys, årshjul etc. I samband med det tar Pamicas Investment Manager fullt ut över ansvaret från Pamicas sida för att arbeta direkt med VD och utse styrelse.

Tillsammans utvärderar vi och prioriterar vilka områden inom ramen för Fina Bolag som verksamheten ska utveckla för att på sikt bli ett ännu starkare och långsiktigt lönsamt bolag med tillväxt.