Skip to content

Av entreprenörer för entreprenörer

Pamica började sin tillväxtresa 2016 och har sedan dess byggt upp en koncern som består av 17 svenska företagsgrupper med 2 000 anställda och försäljning på en global marknad.

Alla vi på Pamica har dokumenterad erfarenhet av investeringar, att driva företag och att vara ägare i verksamheter med entreprenöriell kultur som i många fall startat som familjeföretag. Genom vår modell kan  ägare och ledningar kombinera fördelarna med decentraliserat ledarskap med fördelen att ingå i Pamica Group. Du får ta del av vår kompetens och vårt nätverk av över 300 entrepenörer som själva byggt verksamheter och även är ägare i Pamica.

Vi vill att ledning, grundare och ägare stannar kvar även efter förvärvet och vi värnar om respektive dotterbolags företagskultur. Vi arbetar samtidigt med en tydlig målstyrning med fokus på ett fåtal finansiella nyckeltal och delegerar ansvaret för bolaget till dess VD. Det skapar rätt engagemang och kunder, leverantörer och företagets personal uppskattar lokal beslutskraft.

Lyssna gärna på några av våra VD:ar om hur de arbetar inom koncernen.

Peter Ljungkvist, VD Micropol

Anders Steen, VD Sappa

Staffan Thuresson, VD och grundare Delta Sweden

pamica-frontpage-become-a-part

Kontakta vår ledning

Våra entreprenörer uppskattar vår lokala kultur, att vi är långsiktiga ,”eviga” ägare, med ett genuint intresse av att utveckla de bolag vi förvärvar. Kontakta gärna någon i vår ledningsgrupp för att diskutera vidare.