Skip to content
pamica-history-banner

Pamica Group – vår historia så här långt

2003

2003 grundade Jan-Olof Svensson (”Josa”) transaktionsrådgivaren IMAP tillsammans med sin barndomsvän Bengt Jönsson. Under ett drygt decennium byggde de upp en framgångsrik verksamhet och ett omfattande nätverk bland svenska mindre och medelstora företag, dess grundare och ledare. 

pamica-visit-our-office

2016

2016 lämnade Josa IMAP för att, tillsammans med några medarbetare och cirka 70 svenska entreprenörer, etablera Pamica AB, som hade en fondstruktur i vilken kapital sköts till vartefter investeringar gjordes. Pamicas affärsidé var att investera, äga och efter ett antal år sälja företrädesvis välskötta, svenska mindre bolag med vinst. Verksamheten var unik i Sverige då de 70 entreprenörerna inte bara var ägare, utan aktivt bidrog till verksamheten och ägda bolag med sina nätverk och sin kompetens.

pamica-history-banner

2018

Modellen visade sig fungera väl, 2018 tillkom ytterligare 110 entreprenörer och Pamica 2 AB bildades. Verksamheten drevs vidare genom ”fonderna” Pamica AB och Pamica 2 AB och uppvisade god och lönsam tillväxt: 14 bolag förvärvades under åren 2018–2022 och därutöver genomfördes ett stort antal tilläggsförvärv.

EDAB big

2021

Under 2021 närmades sig den så kallade exitfasen för de första investeringarna och ägarna utvärderade olika alternativ. Slutsatsen, efter en djupare analys av samtliga ägda bolag, var att den framtida värdepotentialen vid ett fortsatt ägande av portföljen vida översteg värdeskapandet vid en exit. Beslut fattades därför om att ändra Pamicas affärsidé till att äga och utveckla bolag utan tidsbegränsning. 

Pamica-window-wash-image

2022/23

Sedan beslutet att bilda Pamica Group har organisationen förstärkts inom områdena Företagsutveckling, Ekonomistyrning, Transaktioner, HR och IR/Kommunikation. Totalt arbetar ett 10-tal personer på Pamica Group och stöttas av det omfattande nätverket av entreprenöriella ägare när det gäller såväl att hitta, utvärdera som att utveckla ägda verksamheter. Därutöver har en ytterst välrenommerad styrelse rekryterats. 

Falcon_2023_LR_1