Skip to content

Bolagsstyrning

Pamica Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen och årsredovisningslagen.