Skip to content

Revisor

KPMG har varit Pamica Groups revisor sedan 2022, då KPMG valdes i samband med extra bolagsstämma. Årsstämman 2023 beslutade att välja KPMG som revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2024. Johan Kratz är huvudansvarig revisor. Johan Kratz är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisation för auktoriserade revisorer). Adressen till KPMGs kontor är Vikingsgatan 3, 411 06, Göteborg