Skip to content

Pamica Group förvärvar robotföretaget Eskilstuna Dynamics – blir del av Stapp

Halmstadsbaserade Pamica Group (”Pamica”), en framstående aktör inom förvärv och företagsutveckling, förvärvar Eskilstuna Dynamics (”EDAB”). EDAB tillverkar och säljer mjukvara och hårdvara som används i målsystem på skjutbanor i främst USA. Verksamheten kommer integreras i Pamica-ägda Stapp som är en ledande helhetsleverantör till miljövänliga skjutbanor i Sverige, med viss verksamhet i USA.

”EDAB passar perfekt in i vår strategi att bygga en ledande helhetsleverantör inom området skjutbanor. Bolagen är starka hos samma målgrupper men på olika geografiska marknader, produkt- och tjänsteutbudet är kompletterande och man vänder sig till samma kundkategorier; militär, polis och privata skjutbanor,” säger Jan-Olof Svensson, CEO Pamica Group.

EDABs ledande robot-produkt utgörs av en så kallad Wireless Target Retriever – ett rörligt mål som styrs av EDABs egenutvecklade styrsystem och mjukvara. Verksamheten bedrivs sedan 2021 huvudsakligen i USA, är redan mycket lönsam och förväntas 2023 omsätta cirka 27 miljoner kronor. Stapp, som ingått i Pamica sedan 2018, är en ledande helhetsleverantör av miljövänliga skjutbanor i Sverige till främst Försvarsmakten och Polisen men även skytteklubbar, med viss försäljning i USA. Verksamhetens nettoomsättning förväntas under 2023 uppgå till cirka 20 miljoner kronor.

“Det känns otroligt bra att vi nu tar detta steg efter att sedan 2022 ha arbetat nära EDAB. Marknaden för skjutbanor växer snabbt, med en förväntan från våra kunder om att vi ska erbjuda innovativa, säkra och miljösmarta helhetslösningar. Tillsammans kommer vi erbjuda våra kunder en kombination av avancerad mjukvara som styrs digitalt i kombination med en robust hårdvara lämpad för skjutbanor med en tydlig miljöprofil. Jag ser verkligen fram emot att arbeta nära EDABs grundar-team”, kommenterar Anders Willix, VD på Stapp.

”Marknaden för robotteknik och dess styrsystem är enorm då dessa bidrar till ökad säkerhet och hälsa för användarna. Med egenutvecklad mjuk- och hårdvara har vi nått mycket hög lönsamhet, och nu har vi även skapat samarbeten för att växla upp expansionen framförallt i USA och Sverige. För ägarteamet var det logiskt att sälja av en del till en fin värdering, men vi behåller visst ägande framgent då vi ser enorm potential i att växa tillsammans med en stark ägare som Pamica”, kommenterar Niclas Kjellström-Matseke, Styrelseordförande och huvudägare, EDAB.

Kontakter
Jan-Olof Svensson, CEO Pamica Group, janolof.svensson@pamica.se, +46 733 730 080
Anders Willix, VD Stapp, anders.willix@stapp.se, +46 708 483 921

Om Pamica Group
Pamica Group förvärvar små och medelstora bolag, utvecklar dem tillsammans med framgångsrika entreprenörer, gör dem uthålligt framgångsrika och skapar därmed värde och välstånd. Koncernen har en evig ägarhorisont med höga tillväxtambitioner – genom organiskt tillväxt, tilläggsförvärv och genom att öka antalet plattformsbolag.

Vi skapades av över 200 svenska entreprenörer som själva byggt företag och som med sitt breda nätverk, sin industriella kompetens och affärsmannaskap bidrar till våra bolags utveckling. Tillsammans med ledningar och anställda skapar vi det vi kallar Fina Bolag. I koncernen, med huvudkontor i Halmstad, ingår 16 företag.