Skip to content

Pamica Group förvärvar teknikföretaget Alltronic

Halmstadsbaserade Pamica Group (”Pamica”), en framstående aktör inom förvärv och företagsutveckling, förvärvar Alltronic AB. Alltronic konstruerar och producerar kundanpassad elektronik, framför allt kretskort. Verksamheten är baserad i Alingsås, har 27 anställda och förväntas under 2023 omsätta cirka 65 miljoner kronor, med god lönsamhet.

”Vi har med våra 40 år i branschen kommit långt i vår utveckling av verksamheten. Med Pamica har vi funnit en stark partner när vi nu ska skala upp verksamheten, fördjupa våra befintliga samarbeten och expandera in på nya områden och geografiska marknader”, kommenterar Peter Ericsson, CEO och delägare i Alltronic och fortsätter:

”Med Pamica´s industriella kompetens och resurser, tillsammans med våra fantastiska medarbetare, ser jag med entusiasm fram emot att tillsammans med våra kunder bygga vidare på vår redan stabila grund på en föränderlig och växande marknad”.

Alltronic verkar inom tre affärsområden; Produktion av kretskort i prototyp- och serieproduktion, Sourcing av komponenter, utveckling, konstruktion, inklusive förstudier och Projektledning. Varje affärsområde står för sig självt och de skapar tillsammans stora skalfördelar och ökad lönsamhet för kunder.

Kunderna utgörs av aktörer inom fordonsbranschen, industrin, fastighetsbranschen, den marina industrin och sjukvården.

”Elektronikbranschen står inför stark tillväxt i takt med att samhället alltmer mer digitaliseras, drivet av IOT, AI och 5G. Alltronic har sedan verksamheten grundades 1983 byggt ett starkt varumärke och förtroendefulla kundrelationer. Vi är mycket glada att CEO Peter Ericsson tillsammans med övriga delägare valt att ingå ett partnerskap med Pamica,” kommenterar Jan-Olof Svensson, CEO Pamica Group.

Kontakter
Jan-Olof Svensson, CEO Pamica Group, janolof.svensson@pamica.se, +46 733 730 080
Peter Ericsson, CEO Alltronic, peter.ericsson@alltronic.se, +46 705 170 021

Om Pamica Group
Pamica Group förvärvar små och medelstora bolag, utvecklar dem tillsammans med framgångsrika entreprenörer, gör dem uthålligt framgångsrika och skapar därmed värde och välstånd. Koncernen har en evig ägarhorisont med höga tillväxtambitioner – genom organiskt tillväxt, tilläggsförvärv och genom att öka antalet plattformsbolag.

Vi skapades av över 200 svenska entreprenörer som själva byggt företag och som med sitt breda nätverk, sin industriella kompetens och affärsmannaskap bidrar till våra bolags utveckling. Tillsammans med ledningar och anställda skapar vi det vi kallar Fina Bolag. I koncernen, med huvudkontor i Halmstad, ingår 18 företag.