Investeringsstrategi

  • Tillväxt i företag och bransch
  • Stark och målmedveten ledning med väl genomarbetad affärsplan
  • Lönsamhet
  • Kassaflödes genererande
  • Fortsatt investeringsvilja
  • Stark marknadsposition
  • Internationell inriktning
  • Rimlig värdering

Är du intresserad av att veta mer om oss tveka inte att kontakta oss.