Arbetssätt & Affärsmodell

  • Pamicas viktigaste målgrupp är familjeföretagaren eller den ”ensamma” företagaren som står inför en ägarförändring. Bolagen skall vara välskötta, lönsamma och mogna, gärna med internationell prägling i försäljning eller inköp.
  • Pamica erbjuder trygghet i en försäljning och vill verka för företagets och företagarens bästa. Det gäller att förstå att efter en försäljning kommer familjen/företagaren leva kvar på orten som betytt mycket för företagets framgång.
  • Pamica följer verksamheten inför potentiella investeringar och löpande i portföljbolagen.
  • Pamicas Investeringsprofil är branschoberoende, vilket innebär att investeringar kan göras i de flesta branscher med undantag för fastighetsbolag. Viktigt att investera i olika branscher i syfte att sprida och minimera risker.
  • Efter ett förvärv definieras en målbild (affärsplan) och vilka förändringar som krävs. Pamica fokuserar på att öka värdet på bolaget inför en försäljning inom 3-7 år.
  • Pamica arbetar aktivt med att utveckla och coacha alla investeringar

Är du intresserad av att veta mer om oss tveka inte att kontakta oss.