Om Pamica

Pamica är en grupp av svenska entreprenörer som med sitt breda nätverk tillför industriell kompetens och affärsmannaskap genom aktivt ägande i styrelsearbete samt olika typer av projekt.

Bakgrund

Pamica skall skapa värden för ägare och investerare via investeringar i onoterade, mogna tillväxtföretag.

Läs mer

Investeringsstrategi

Vår strategi är att skapa tillväxt i företag, oberoende bransch. Vi söker bolag med stark ledning och tillsammans med den utarbetar vi en tillväxtorienterad affärsplan.

Läs mer

Arbetssätt & Affärsmodell

Pamica vill verka för företagets och företagarens bästa. Vi arbetar aktivt med att utveckla och coacha alla investeringar.

Läs mer

Är du intresserad av att veta mer om oss tveka inte att kontakta oss.