Av entreprenörer för entreprenörer

Av entreprenörer för entreprenörer

Av entreprenörer för entreprenörer

Av entreprenörer för entreprenörer

En grupp av svenska entreprenörer

Pamica AB tillför med sitt breda nätverk industriell kompetens och affärsmannaskap genom aktivt ägande i styrelse arbetet samt olika typer av projekt. På detta sätt skapas värde för aktieägare samt investerare genom investering i onoterade, finansiellt välmående bolag. Entreprenörerna som är kopplade till Pamica har alla en dokumenterad bakgrund i investeringar eller som affärsmän i ledande positioner inom relevanta industrier samt branscher.

Ny VD Safe Solutions

Patrik Forsberg har anställts som ny VD på säkerhetsföretaget Safe Solutions. Patrik ersätter Magnus Frönserius, tillika grundare, som kommer fortsätta att arbeta i bolaget som…

Läs mer

Pamica säljer Somna AB

Pamica AB har idag, tillsammans med sina medinvesterare, tecknat ett avtal med MedCap (publ) AB genom sitt dotterbolag Abilia att sälja samtliga aktier i Somna…

Läs mer

Micropol levererar FALCON till Holländska flygvapnet

Det första bilaterala avtalet kring försvar och handel mellan Holland och Sverige tecknades redan 1614. Idag är försvarssamarbetet länderna emellan mycket gott och det är…

Läs mer

Är du intresserad av att veta mer om oss tveka inte att kontakta oss.