Investeringsråd

Vårt investeringsråd består av:

Två personer från Pamica Förvaltning

Rollerna: Ordförande samt föredragande projektet, ge råd/beslut om grönt/rött till Pamica styrelse för nästa steg.

Två personer från Investerarnätverket med relevant bransch erfarenhet

Roll: Ställa frågor samt ge råd/besluta grönt/rött till Pamica styrelse för nästa steg.

En utomstående ständig medlem – Johan Hähnel

Roll: Ställa frågor samt ge råd/beslut grönt/rött till Pamica styrelse för nästa steg.